Comerç Online Actualitzat

Comerç online, sempre innovant

El comerç electrònic fa més de 15 anys que va entrant, poc a poc, però significativament, en els costums dels consumidors.  Des que va entrar en joc, mai ha deixat d’evolucionar i adaptar-se a les sinèrgies del mercat.

El comerç electrònic ja no es basa únicament en descomptes, varietat i valoracions; sinó que es recolza en oferir una experiència de compra reeixida i de qualitat.

Tota empresa  que vulga adquirir prestigi en el sector de les botigues online ha d’aprendre a emprar les últimes novetats i tendències del mercat i oferir-li-les al seus clients.

Entre aquestes tendències, hem de parar atenció a l’explosió de la navegació amb mòbils i tabletes. Cal, per tant, adaptar els formats de la tenda online a aquest tipus de pantalles per tal de  facilitar la informació i la compra des d’aquestes.

Un altre punt important  és la presència a les xarxes socials. És essencial per a la supervivència d’una tenda eCommerce contruir bones campanyes de social media que facen augmentar el tràfic a la web.

Per últim, el vídeo continua estant una estratègia menor per a la majoria de botigues online. Però aquesta  eïna  és essencial per millorar al posicionament i, no podem, per tant, obviar-la o descuidar-la.

Amb tot, hem d’estar atents a què demana el mercat, la competència i, sobretot, el client, i no deixar mai d’estar al dia i actualitzats.